Zapraszamy do wzięcia udziału w IX Konkursie na artykuł popularnonaukowy „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Organizatorem jest redakcja miesięcznika „Forum Akademickie”.

Aby startować w konkursie należy przesłać artykuł popularyzujący w przystępny sposób własne badania naukowe lub badania, w których brało się udział. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 35. roku życia: pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci. W jury zasiądą uczeni i popularyzatorzy nauki. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2013.

Termin przesyłania prac konkursowych z dopiskiem „Konkurs” pod adresem redakcji - 10 września 2013 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://forumakademickie.pl/konkurs/

Kontakt do organizatorów: Grzegorz Filip, tel.: (81) 524 02 55 lub (81) 528 08 22-23.


Nagrody w konkursie ufundowały: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Imagis SA, Kingston Technology, Kopipol, Plagiat.pl, StatSoft Polska, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Akademicka Oficyna Wydawnicza sp. z o.o.
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Patron konkursu: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Patronat honorowy: prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.